Ryvej 41, 2791 Dragør

8.680 kvm. erhvervsgrund - nabo til lufthavnen. Mulighed for yderligere areal.

Som umiddelbar nabo til Kastrup Lufthavn sælges 8.680 kvm. jomfruelig erhvervsgrund med mange muligheder. Grunden henligger pt. som erhvervszone og Dragør Kommune arbejder pt. på en lokalplan, således at bebyggelse af arealet vil være muligt. Den nye lokalplan forventes færdig oktober/november 2022. Arealet vil forventeligt kunne anvendes jf. Lokalplan 27 (som er gældende for naboarealet) til erhvervsformål, industri, lager- og transportvirksomheder.

Mulighed for at tilkøbe et yderligere areal.

En køber vil forventeligt selv kunne være medvirkende til at kunne påvirke Dragør Kommune til godkendelse af anvendelsen. Dragør Kommune vil antagelig lægge vægt på, at virksomheden tilfører kommunen nye arbejdspladser, dog uden at anvendelsen vil være miljøbelastende ud over det normale.